Mobilność uczniów – Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w krajach UE  Granty unijne ERASMUS+

Misją naszej Fundacji jest wspomaganie młodzieży w zdobywaniu praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą w formie praktyk zawodowych w celu ułatwienia jej startu zawodowego, poszerzenia horyzontów i świadomości międzykulturowej, jak i umiejętności językowych.

Mobilność uczniów to Szkolenia Zawodowe w krajach UE – Oferujemy pomoc w organizacji wyjazdu na Praktyki Zawodowe.

 

Uczniowie szkół zawodowych i technicznych mogą odbywać bezpłatnie praktyki w krajach UEDzięki grantom Erasmus młodzież ucząca się zawodu może zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podnieść swoje umiejętności językowe. Praktyki Zawodowe w krajach UE ułatwiają młodzieży przejście z etapu nauki do zatrudnienia.

Wyjedź do: Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Irlandii, Grecji, na Maltę!

Celami Akcji 1 Programu Erasmus Mobilność Edukacyjna Uczniów są:

  • Poprawa kompetencji zawodowych. 
  • Zwiększenie zdolności do zatrudnienia. 
  • Poczucie inicjatywy i przedsiębiorczości.
  • Usamodzielnienie, poczucie własnej wartości.
  • Poprawa znajomości języków obcych.
  • Zwiększenie świadomości międzykulturowej.
  • Motywacja do dalszej nauki i udziału w szkoleniach po odbyciu mobilności zagranicznej.

 

Pomagamy zorganizować wyjazdy młodzieży (wraz z opiekunami) na kilkutygodniowe praktyki, dostosowane do profilu danego zawodu, do krajów UE. W trakcie pobytu zapewnione jest wsparcie dla uczniów i stały nadzór nad prawidłowym przebiegiem praktyk. Uczniowie otrzymują Certyfikat odbycia praktyk zawodowych za granicą.

Wszystkie koszty związane z udziałem młodzieży w odpowiednio dobranych stażach, koszty zakwaterowania, wyżywienia, podróży zagranicznej jak i dojazdu z lotniska, transportu miejskiego, specjalnego programu językowo-kulturowego, mieszczą się w całości w grantach Erasmus.

 

Czy chcesz, aby Twoja szkoła wzięła udział w Programie?
Czy wiesz, jak się tym zająć?

Zgłoś się do nas!

Czym się zajmujemy?

  • Zapewnimy odpowiedniego organizatora praktyk dla uczniów. 
  • Pomożemy w zorganizowaniu całego wyjazdu na praktyki od Ado Z.

 

Poznaj opinie uczniów o praktykach organizowanych przez nas! 

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Napisz do nas lub zadzwoń: 

22 754 00 00 lub + 48 668 599 537

VET Erasmus + dla szkół