Fundacja Wspierania Edukacji AM Consulting and Education

Celem Fundacji jest działalność w zakresie wspierania edukacji szkolnej, akademickiej, językowej i kulturowej dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym grupy wiekowej 50+, podnoszenia kompetencji zawodowych edukatorów, przeciwdziałania bezrobociu, wykluczeniu społecznemu poprzez zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą w formie praktyk zawodowych i staży, również w celu ułatwiania startu zawodowego w szczególności młodym ludziom.

6 + 4 =

Dane adresowe

Tel. stacjonarny

22 754 00 00

Tel. obozy młodzieżowe

+48 530 108 101

Tel. VET Erasmus Plus

+48 668 599 537

Znajdź nas w internecie!